Comitetul de Părinţi al Clasei – CPC se compune din trei membri. Aceştia au următoarele funcţii : preşedinte, vicepreședinte, secretar

Președinți: 22 persoane

Vicepreședinți: 22 persoane

Secretari: 22 persoane

 

Președintele și Vicepreședintele Comitetului de Părinţi ai fiecărei clase reprezintă interesele clasei in Consiliul Reprezentativ al Părinților.