Scurtă istorie

   Şcoala profesională de comerţ, înfiinţată la Gheorgheni, în 1970, transformată apoi în Liceu Economic, a fost mutată la Miercurea - Ciuc în anul 1985 la Liceul Marton Aron. De aici a fost mutată la liceul nostru în 1986, în cadrul Liceului Industrial nr.2 (denumirea liceului la acea dată).

   Începând cu anul şcolar 1993-1994 profilele industriale şi economice se despart, ambele devenind licee de sine stătătoare. În acest an - 1993 - liceul primeşte denumirea de „Grupul Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii Joannes Kajoni” Miercurea - Ciuc. Denumirea şcolii este dată de numele călugărului Franciscan Joannes Kajoni, om de ştiinţă, călugăr, una din personalităţile proeminente ale secolului al XII-lea, reprezentant ilustru în domeniul muzicii, ale limbilor străine, istoriei, botanicii. De numele lui se leagă înfiinţarea în 1675 a Tipografiei Franciscane de la Şumuleu Ciuc.

   Grupul şcolar a fost şi a rămas, de-a lungul anilor care au trecut, unul din centrele din judeţul Harghita cu cea mai mare populaţie şcolară cuprinzând ciclurile: liceal, postliceal şi profesional în profilul serviciilor.

   Începând din data de 20.06.2007 unitatea de învăţământ primeşte denumirea: Grupul Şcolar Economic„Joannes Kajoni” filiera tehnologică, profilul servicii, domeniile: economic, comerţ, turism şi alimentaţie publică, estetica şi igiena corpului omenesc. Structura grupului şcolar prevede existenţa secţiilor cu predare în limba română (24%) şi cu predare în limba maghiară (76%).

   Denumirea școlii se modifică în Liceul Tehnologic ”Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc, începând cu data de 01.01.2013.