Anunț achiziție publică

 

Prin prezenta comunicăm intenția de cumpărare al unei multifuncțional (copiator/imprimanta/scanner) pentru școala noastră.

Atașat este disponibil Caietul de sarcini pentru achizitia produsului ”Imprimanta multifunctionala”, cod 30232110-8