CAIET DE SARCINI

 

MENTENANȚĂ SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO, SISTEM ANTIEFRACȚIE ŞI CONTROL ACCES

Notă:

Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate dacă este cazul.