TABEL NOMINAL

privind repartizarea candidaților la proba suplimentară de admitere - învățământ DUAL

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI: JAKAB ANTAL TANULMÁNYI HÁZ - ȘUMULEU

DATA EXAMENULUI: 13.07.2023